Uitvaartvereniging Rolde-Eext e.o.

Welkom bij Uitvaartvereniging Rolde-Eext & Omstreken

Onder de verschillende kopjes is er diverse informatie te vinden over onze vereniging.

Wij hopen met deze website dat wij u als leden en niet-leden een stukje op weg kunnen helpen en de nodige informatie kunnen geven.

Per januari 2020 zijn de Begrafenisvereniging Rolde e.o. en de Uitvaartvereniging Eext-Anderen-Eexterzandvoort samengegaan.
Dit onder de naam:  Uitvaartvereniging Rolde-Eext & Omstreken

 Algemene Ledenvergadering. 
 
 Op donderdag 21 oktober 2021 
in eetcafé “Homan”, Hoofdstraat 12 te Eext. 

 De aanvang is 20.00 uur.

 Agenda:

 1.  Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3.  Ingekomen stukken en mededelingen.
 4.  Notulen van de vergadering van 23-07-2020.
 5.  Jaarverslag en Jaarrekening 2020.
 6.  Verslag van de financiële commissie.
 7.  Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2020.
 8.  Benoeming lid van de financiële commissie.
 9. Bestuursverkiezing:
      De heren I. Poutsma en J. Vrijs zijn aftredend en herkiesbaar.
 10. Vaststelling contributie en uitkering per 1-1-2022.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.


Zondag 14 November 2021 : Lichtjesavond van 17:30 - 19:30 uur.

lichtjesavond

  
In artikel 2.1 van onze statuten staat:
Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geinspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Het aantal leden van de vereniging bedroeg medio juli 2020 :  1650.

Voor aanmelding van nieuwe leden verwijzen wij u naar de link "Inschrijven".

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk naar het adres: Etstoel 5,9451 KZ Rolde, of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van naam, adres en lidnummer.

 De foto's op onze website zijn gemaakt door de heer Henk Koops uit Rolde.